ATG:s Styrelse

ATGs styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, av fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt av en personalrepresentant med suppleant.


 • Bo Netz
  Befattning: Styrelseordförande
  (statlig representant)
  Invald år: 2011
  Född: 1962
  Utbildning: Nationalekonom
  Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät och Sweroad AB. Styrelseledamot i Statens kulturråd
  Bakgrund: Sida, Riksrevisionsverket, Regeringskansliet


 • Marjaana Alaviuhkola
  Befattning: Vice styrelseordförande
  (travsportrepresentant)
  Invald år: 2014
  Född: 1959
  Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar
  Andra uppdrag: VD/ägare Hallands Djursjukhus, Ordförande i Hallands Travsällskap, styrelseledamot i Svensk Travsport
  Bakgrund: Hästägare och uppfödare


 • Lina Bertilsson
  Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
  Invald år: 2018
  Född: 1970
  Utbildning: Civilingenjörsutbildning vid Väg och Vatten på KTH
  Andra uppdrag: Civilingenjör, enhetschef på Trafikverket, vice ordförande i Eskilstuna United
  Bakgrund: Har jobbat på Näringsdepartimentet med infrastrukturfrågor

   

   

   


 • Petra Forsström
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2016
  Född: 1964
  Utbildning: Ekonom
  Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD, styrelseuppdrag inom näringslivet
  Bakgrund: Svenska Spel, Spelinstitutet, SPER (Spelbranschens Etiska Råd)

   


 • Agneta Gille
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2018
  Född: 1956
  Utbildning: Barnskötare, ledarskapskurser
  Andra uppdrag: Egen företagare, sitter i insynsrådet för Svenska Institutet
  Bakgrund: Ombudsman, biträdande partisekreterare, riksdagsledamot


 • Urban Karlström
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2018
  Född: 1953
  Utbildning: Nationalekonom
  Andra uppdrag: Ordförande i första AP-fonden
  Bakgrund: Före detta generaldirektör på bland annat Fortifikationsverket


 • Birgitta Losman
  Befattning:
  Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2018
  Född: 1972
  Utbildning: Freds- och utvecklingsforskning
  Andra uppdrag: Rektors samordnare hållbar utveckling Högskolan Borås, Styrelseledamot Sahlgrenska Sicence Park, Ledamot Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Bakgrund: Yrkesverksam som hållbarhetsstrateg, Tidigare Regionråd med ansvar näringsliv samt egenföretagare. Stort engagemang i ridsporten.


 • Marianne Martinsson
  Befattning: Styrelseledamot (personalrepresentant)
  Invald år: 2010
  Född: 1960
  Utbildning: Gymnasieekonom
  Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb
  Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome


 • Mats Norberg
  Befattning: Styrelseledamot
  (travsportrepresentant)
  Invald år: 2017
  Födelseår: 1965
  Utbildning: Gymnasieekonom
  Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport, Bergsåkers Hästklinik AB samt egna företag.
  Bakgrund: Affärsrådgivare LRF Konsult, specialiserad mot hästnäringen. olika uppdrag inom travsporten, hästägare och uppfödare.


 • Fabian Rivière
  Befattning: Suppleant (personalrepresentant)
  Invald år: 2013
  Född: 1965
  Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap.
  Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal75.
  Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis.


 • Susanna Rystedt
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant), ordförande i Revisionsutskottet.
  Invald år: 2009
  Födelseår: 1964
  Utbildning: Civilekonom
  Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit.
  Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv.


 • Christer Utterberg
  Befattning: 
  Suppleant
  (personalrepresentant)
  Invald år:
   2017
  Födelseår: 
  1971
  Utbildning: 
  Systemvetenskaplig utbildning
  Andra uppdrag
  : Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
  Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin