ATG:s Styrelse

ATGs styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, av fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt av en personalrepresentant med suppleant.

 • Namn: Mats Denninger
  Befattning: Styrelseordförande
  (statlig representant), ordförande i Ersättningsutskottet
  Invald år: 2007
  Född: 1953
  Utbildning: Lantbruksutbildning

  Andra uppdrag: Styrelseordförande HNS, ledamot av styrelsen i Kungliga skogs- och lantbruksakademien, ordförande i Leader Sörmlandskusten.
  Bakgrund: Jord- och skogsbruk, stadssekreterare (1991-1994), LRF, internationellt samarbete, regeringskansliet (2008-2014).

 • Namn: Hans Ljungkvist
  Befattning: Vice ordförande
  (travsportrepresentant), medlem i Ersättningsutskottet
  Invald år: 2007
  Född: 1952
  Utbildning: Ekonom

  Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Travsport, Vice ordförande i Europeiska Travunionen samt olika styrelseuppdrag i svenskt näringsliv.
  Bakgrund: Travbanechef Östersund och Åby, diverse styrelseuppdrag och engagemang inom olika hästsportorganisationer.

 • Namn: Christer Utterberg
  Befattning: Suppleant
  Invald år: 2017
  Födelseår: 1971
  Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning

  Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
  Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin

 • Namn: Marjaana Alaviuhkola
  Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
  Invald år: 2014
  Född: 1959
  Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar.

  Andra uppdrag: VD/ägare Hallands Djursjukhus, Ordförande i Hallands Travsällskap, styrelseledamot i Svensk Travsport.
  Bakgrund: Hästägare och uppfödare. Äger och driver en travträningsanläggning med 140 hästar i Holm utanför Halmstad.

 • Namn: Arendt Cederqvist
  Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
  Invald år: 2012
  Född: 1949
  Utbildning: Ingenjör

  Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD. Styrelseuppdrag inom Comfortkedjan, SHB kontorsstyrelse Visby, styrelseledamot i Svensk Travsports.
  Bakgrund: Uppfödning och ägande av travhästar, egenföretagare inom Comfortkedjan.

 • Namn: Lars Nordström
  Befattning: Styrelseledamot (galoppsportrepresentant)
  Invald år: 2017
  Född: 1965
  Utbildning: MBA

  Andra uppdrag: Styrelseordförande Svensk Galopp
  Bakgrund: Ca 30 år i finansbranschen med huvudsaklig fokus på kund och affärsutveckling. Tidigare hästägare och uppfödare bakgrund i galoppsporten sedan 2004.

 • Namn: Petra Forsström
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2016
  Född: 1964
  Utbildning: Ekonom

  Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD, styrelseuppdrag inom näringslivet.
  Bakgrund: Svenska Spel, Spelinstitutet, SPER (Spelbranschens Etiska Råd).

 • Namn: Bo Netz
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2011
  Född: 1962
  Utbildning: Nationalekonom

  Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät och Sweroad AB. Styrelseledamot i Statens kulturråd.
  Bakgrund: Sida, Riksrevisionsverket, Regeringskansliet.

 • Namn: Susanna Rystedt
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant), ordförande i Revisionsutskottet.
  Invald år: 2009
  Född: 1964
  Utbildning: Civilekonom

  Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit
  Bakgrund: SEB i olika positioner bl. a. inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv.

 • Namn: Karin Strömberg
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2007
  Född: 1956
  Utbildning: Civilekonom

  Andra uppdrag: Egen verksamhet, Styrelseordförande AB Svensk Bilprovning, Styrelseledamot Lernia AB och i delägda bolag.
  Bakgrund: Senior Vice President SAS, styrelseledamot LFV, Posten AB m fl.

 • Namn: Anne Wartin
  Befattning: Styrelseledamot
  (statlig representant)
  Invald år: 2010
  Född: 1964
  Utbildning: Jur kand

  Andra uppdrag: Rådman
  Bakgrund: Spelfrågor inom Regeringskansliet, sakkunnig i utredning.

 • Namn: Marianne Martinsson
  Befattning: Styrelseledamot
  (personalrepresentant)
  Invald år: 2010
  Född: 1960
  Utbildning: Gymnasieekonom

  Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb.
  Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome.

 • Namn: Fabian Rivière
  Befattning: Suppleant
  (personalrepresentant)
  Invald år: 2013
  Född: 1965
  Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap.

  Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal75.
  Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis.

 • Mats Norberg
  Befattning: Styrelseledamot
  Invald år: 2017
  Födelseår: 1965
  Utbildning: Gymnasieekonom

  Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport, Bergsåkers Hästklinik AB samt egna företag.
  Bakgrund: Affärsrådgivare LRF Konsult, specialiserad mot hästnäringen. olika uppdrag inom travsporten, hästägare och uppfödare.

 •