ATG:s nyckeltal

Vår resa mot visionen

2013 lanserade ATG ett manifest med visionen att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag verksamt på en global marknad.
Här kan du via våra nyckeltal följa vår resa mot visionen.

ATG:s uppdrag är att långsiktigt skapa ekonomiska förutsättningar för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Cirka två miljoner svenskar spelar hos ATG varje år.

Bakgrunden till Manifestet var att ATG:s nettoomsättning 2012 sjönk med sex procent. Manifestet pekar ut vägen framåt för bolaget, och innebär bland annat att fler kunder ska attraheras genom förbättrade och fler spelupplevelser.
Ett nytt kundlöfte lanserades: Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

Utvecklingen på ATG:s nettoomsättning sedan lanseringen av Manifestet är:

 • -2%

  2013

 • +1%

  2014

 • +2,5%

  2015

– Nyckeln till den positiva utvecklingen är det strategiska vägvalet styrelsen och våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp, tog 2013 som innebar att vi skulle investera oss ur den kris vi befann oss i. I praktiken innebär detta att vi nu och framöver kommer jobba medvetet för att kontinuerligt förbättra vårt kunderbjudande, men också att utveckla erbjudandet så att det även motsvarar potentiella kunders förväntningar, säger Hasse Skarplöth, vd ATG.

Nyckeltal

 • 1: Nettoomsättning


  Utvecklingen av ATG:s nettoomsättning.

  Under första kvartalet 2017  minskade nettoomsättningen med 0,9 procent i jämförelse med samma period 2016. Under första halvåret 2017 ökade nettoomsättningen med 2,5 procent jämfört med första halvåret 2016.
  Uppdateras: Varje kvartal.

 • 2: Marknadsandelar


  Utvecklingen av Svenska Spels och ATG:s marknadsandelar i procent i nettoomsättning inom ATG:s definierade marknad, dvs. exklusive poker, kasino, spelautomater, bingo och utländska aktörer.
  Uppdateras: Varje kvartal.

 • 3: Nettokostnader


  Nettokostnader i procent av nettoomsättningen.
  Källa: 2016 års årsredovisningar.
  Uppdateras: En gång om året.

 • 4: ATG-medlemmar


  Utvecklingen av antal registrerade ATG-medlemmar som spelat hos ATG de senaste tolv månaderna.
  Uppdateras: Varje kvartal.