ATG, Vårt kundlöfte

Så lever vi upp till vårt kundlöfte

  • Vi ska erbjuda våra kunder Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

    Våra spelupplevelser ska engagera mer än andras. Och våra mötesplatser ska engagera mer. Vi kommer att utveckla många olika nya tjänster och produkter i framtiden som ska leva upp till det löftet. Med över 1 800 ombud, 37 trav- och galoppbanor, kundservice med generösa öppettider, möjlighet att spela tillsammans i lag skapar vi mötesplatser för delade upplevelser och en känsla av gemenskap mellan människor. Vårt kundlöfte bygger på fyra ben: inbjudande, spännande, lätt att dela samt äkta och trovärdiga.

  • Vår mission

    // Vi gör Sverige mer levande.

    Vår vision

    // Nordens största och mest lönsamma spelbolag verksamma på en global marknad.