Drömfonden Häst, Vinnie

Drömfonden Drömmar

  • Nu är det dags att uppfylla fler drömmar. Ingen dröm är för stor men vägen dit kan ibland kännas omöjlig och drömmen krymper. Vi ser ett växande utanförskap i Sverige och det blir en allt större utmaning för både samhället och enskilda individer. Utanförskap tenderar att skapa ännu mer utanförskap och ohälsa. Det handlar om djupt mänskliga behov som att känna sig inkluderad och att få regelbunden stimulans för kropp och själ. ATG verkar både genom sin verksamhet och sina sponsorskap för att göra gemenskap och hälsa till en självklarhet för fler människor.

    Drömfonden Drömmar finansierar och hjälper till att genomföra projekt som motverkar utanförskap och ohälsa med idrott som grund.
    Under juni och juli 2017 kan organisationer, föreningar och verksamheter i Sverige ansöka om medel från Drömfonden för att genomföra ett drömprojekt som motverkar utanförskap och ohälsa.
    Läs mer och ansök på dromfond.se