finansiella rapporter

AB Trav och Galopp (ATG) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. ATG ägs till 91 procent av Svensk Travsport och till 9 procent av Svensk Galoppsport. 

Här kan du ta del av aktuella kvartalsrapporter, senaste bokslutskommunikéen, samt aktuella och historiska års- och hållbarhetsredovisningar.

samarbete_08-1

Vi är hästnäringens motor

Hos oss finns inga privata vinstintressen utan allt överskott går till hästnäringen. Pengarna från spelet hos ATG går bland annat till landets trav-­och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar. 

I våra finansiella rapporter kan du ta del av hur överskottet fördelas.

Om Hästnäringens motor

Finansiell kalender

  • 25 april 2024
    Delårsrapport Q1

  • 20 augusti 2024
    Delårsrapport Q2

  • 24 oktober 2024
    Delårsrapport Q3

LNV_hast_ny
Lotta Nilsson Viitala

Chief Financial Officer

Q1 2024

ATG:s första kvartal 2024

Lotta Nilsson Viitala, CFO kommenterar.

Delårsrapport Q1 2024

Bokslutskommuniké 2023

ATG:s bokslutskommuniké 2023

Lotta Nilsson Viitala, CFO kommenterar.

Q3 2023

ATG:s tredje kvartal 2023

Lotta Nilsson Viitala, CFO kommenterar.

Q2 2023

ATG:s andra kvartal 2023

Lotta Nilsson Viitala, CFO kommenterar.

Q1 2023

ATG:s första kvartal 2023

Lotta Nilsson Viitala, CFO kommenterar.

Års- och hållbarhetsredovisningar 2005 - 2024:

Bolagsstyrning

Spelmarknadens regelverk

Om svensk spelmarknad.

styrelse och ledning

Lär känna ATG:s styrelse och koncernledning.

ägare

ATG ägs av svensk trav- och galoppsport.