Finansiella rapporter

Här hittar du ATG:s årsredovisningar och övriga ekonomiska rapporter.

Under år 2018 publicerar vi rapporter följande datum:

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 22 februari
Delårsrapport för januari-mars 2018 publiceras 25 april
Delårsrapport för januari-juni 2018 publiceras 23 augusti
Delårsrapport för januari-september 2018 publiceras 24 oktober

(OBS! Med reservation för ändringar)