Finansiell kalender

Finansiell kalender

Under 2019 publicerar vi rapporter följande datum:

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 21 februari

Delårsrapport för januari-mars 2019 publiceras 29 april

Datum för övriga delårsrapporter är ännu ej satta.