Finansiell kalender

Finansiell kalender

Under 2019 publicerar vi rapporter följande datum:

Delårsrapport för april – juni 2019 publiceras 26 augusti
Delårsrapport för juli – september 2019 publiceras 24 oktober