Finansiell kalender

Finansiell kalender

Under år 2018 publicerar vi rapporter följande datum:

Delårsrapport för januari-juni 2018 publiceras 23 augusti
Delårsrapport för januari-september 2018 publiceras 24 oktober