Flerårsöversikt Nyckeltal

Flerårsöversikt Nyckeltal

ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS. IFRS definierar endast ett fåtal nyckeltal, därav har ATG valt att använda ytterligare nyckeltal som ger värdefull information vid utvärdering av ATG:s verksamhet.

1, Nyckeltalen från 2015 och tidigare baseras på tidigare principer.