Hållbarhet på ATG

Drömfonden Häst, Vinnie

Hållbarhet på ATG

 • ATG:s ambition är att agera etiskt, hållbart och transparent genom hela värdekedjan och i relation
  med våra intressenter.

  ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett stort ansvar.
  Som kund hos ATG ska spelupplevelsen vara säker och strävan efter ett sunt spelande och en
  välmående hästsport har högsta prioritet.

  ATG:s hållbarhetsstrategi leder vägen för hållbarhetsarbetet och bidrar till att fokusera på de frågor
  som är mest väsentliga både i verksamheten och i värdekedjan. Inom ramen för de väsentliga
  frågorna styrs verksamheten av såväl regulatoriska krav som interna policys och riktlinjer.
  På sidorna 104-118 i  ATG:s Årsredovisning  finns ATG:s hållbarhetsredovisning för 2018.
  GRI-index finns på sidorna 118-120.

 • ATG:s fem fokusområden och åtaganden inom hållbarhet

   

 • Samverkan med intressenter

  En viktig förutsättning för ett välfokuserat hållbarhetsarbete med rätt prioriteringar är att det finns
  en löpande dialog med företagets intressenter. Detta är samtidigt en avgörande faktor för att leva
  upp till intressenternas förväntningar och informationsbehov. Med intressenter avser ATG de
  grupper och individer som påverkar eller påverkas av företaget och dess verksamhet. Grafiken här brevid anger ATG:s intressenter.