ATG:s högre syfte

Engagemang för drömmar, samhället och hästnäringen

 • Genom vårt samhällsengagemang ger vi tillbaka till samhället och bidrar till ett mer levande Sverige

  Drömmar om att vinna och ett engagemang för hästsport och näring är det som skapar kunder hos
  ATG, och är det som möjliggör att det överhuvudtaget finns en affär. Vårt uppdrag är att tjäna pengar till trav- och galoppsporten och de tillstånd som tilldelas ATG bygger på insikten att verksamheten i grunden bidrar till samhällsnytta. Med denna bakgrund blir det tydligt att samhällets utmaningar också är ATG:s utmaningar och det pågår därför ett ständigt arbete som strävar efter att öka den positiva påverkan och minska den negativa påverkan som verksamheten orsakar eller bidrar till. Det är detta som driver oss att på ett ansvarsfullt sätt arbeta för att leva upp till ATG:s Vision, Mission och Manifest.

  När vinster till spelarna betalats ut, skatten är reglerad och driften av ATG täckts går hela vårt överskott tillbaka till hästsporten. Pengarna går bland annat till prispengar och till driften av landets trav- och galoppbanor. En del går till tränar- och uppfödarpremier och en del används för övergripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Hästnäringen sysselsätter ett stort antal människor i Sverige, och överskottet bidrar på så sätt till indirekta samhällsvinster som arbetstillfällen och en levande landsbygd.

  Med målet att fortsätta öka omsättningen vill ATG kunna betala mer till hästsporten och skapa värde till samhället i stort. För att uppnå en långsiktig tillväxt behövs hälsosamma kundrelationer och vi strävar efter att ha många kunder som spelar för nöjes skull och mår bra av det. Genom vårt breda samhällsengagemang inom ramen för ATG:s Drömfond samverkar vi bland annat med organisationer som; Svenska Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Beridna Högvakten, Sveriges Olympiska och Paralympiska Kommitté och Parasport Sverige.

 • Ansvarsfull hästsport

  Det är viktigt att samhället och kunderna har en positiv bild av hästsporten. Därför bedriver ATG:s ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp, ett aktivt arbete för god hästvälfärd inom sporten och faktorer som kan göra att tävlingar och spel på hästar inte sker på lika villkor motverkas.

  Initiativet Travarhälsan är ett djuromsorgsprogram inom Svensk Travsport med syfte att öka kunskap och medvetenhet om hästen och när den är i skick att träna och tävla. Inom programmet genomförs kontroller på träningsanläggningar och stall hos licensierade tränare och vid tävlingar utförs stallbackskontroller. Alla tävlingar bevakas av ett stort antal utbildade domare och funktionärer vilka har till uppgift att tillvarata hästarnas välfärd före, under och efter tävlandet.

  Vid varje tävling finns en banveterinär utsedd av Jordbruksverket för att säkerställa ett fungerande djurskydd. Den svenska djurskyddslagstiftningen ligger i framkant jämfört med många andra länder. Både Svensk Travsport och Svensk Galopps tävlingsreglemente ställer dessutom högre krav än vad djurskyddslagstiftningen kräver.