Kundansvar

Omtanke om våra kunder

 • Det ska vara roligt att spela hos ATG. Att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt är inte bara en självklarhet utan även en regulatorisk skyldighet. Det är vår absoluta övertygelse att ett fungerande spelansvar är bra för den långsiktiga verksamheten. Vi vill ha många kunder som spelar för nöjes skull och mår bra av det. Därför är spelansvar ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga.

 • Spelansvar
  Spel om pengar är förknippat med risker att utveckla ett osunt spelbeteende. Osunt spelande går att förebygga till stor del och spelmarknaden omfattas idag av regleringar för att skydda konsumenterna. ATG arbetar systematiskt med spelansvar för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten och för att erbjuda produkter med hänsyn till kundernas hälsa och välmående. ATG:s arbete med spelansvar regleras utöver regulatoriska krav och externa riktlinjer även genom företagets Verksamhetsinstruktion och Hållbarhetspolicy. ATG är medlem i SPER, Spelbranschens Riksorganisation, och följer SPER:s riktlinjer för såväl spelansvar som marknadsföring. Utbildning i spelansvar är obligatoriskt för alla medarbetare på ATG och Kanal 75. ATG:s ombud, kassapersonalen på trav- och galoppbanorna samt våra samarbetspartners har anpassade utbildningar i spelansvar som även de är obligatoriska.
  Här kan Du läsa mer om vårt spelansvarsarbete och de verktyg vi erbjuder.

 • Marknadsföring
  Det är Lotteriinspektionen, ATG:s tillsynsmyndighet, som reglerar ATG. Det betyder bland annat att vår marknadsföring ska vara särskilt måttfull och inte upplevas som påträngande. ATG har genom medlemskapet i SPER, Spelbranschens Riksorganisation, även åtagit sig att följa SPER:s riktlinjer för marknadsföring, vilka är striktare än de krav som lagen ställer.

  Dataskydd
  Att spela hos ATG ska kännas tryggt och säkert och förvaltningen av kundernas personuppgifter är ett stort ansvar som ATG tar på största allvar. Inom ATG finns ett ledningssystem för säkerhet som bygger på den internationella standarden ISO 27 000 och omfattar bland annat kundsekretess och behandling av personuppgifter.