Våra medarbetare

Våra medarbetare

  • Värdegrunden och manifestet visar vägen
    Engagerade medarbetare är en starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen för ATG och Kanal 75. Det är vår övertygelse att en mångfald av medarbetare och kompetenser bidrar till ett mer framgångsrikt företag och starkare resultat. ATG:s manifest utgör den gemensamma riktningen för företaget och vår värdegrund Offensiv, Respektfull och Ägarskap driver företagskulturen. Att stärka värdegrunden hos medarbetarna är ett ständigt pågående arbete och ett återkommande ämne under ATG:s Manifestmöten.

  • Förebyggande arbeta för medarbetarnas hälsa
    Som arbetsgivare vill vi erbjuda en sund arbetsmiljö och en balans mellan arbete och fritid. ATG har en tydlig friskvårdsprofil och vi har tillgång till träningslokaler i direkt anslutning till kontoret. Vår företagstränare Hanna erbjuder varje vecka olika träningspass i företagets träningslokaler. Konstföreningen Equus och idrottsföreningen Hästkrafterna samlar medarbetare med liknande intressen för att umgås med likasinnade och göra roliga aktiviteter ihop. Föreningarna är en viktig del i ATG:s satsning på personalen. Equus anordnar konstlotterier och ett antal aktiviteter av kulturell karaktär som teaterbesök, stadsvandringar och konstvisningar. Hästkrafterna arrangerar hälsoresor och gemensamma aktiviteter på olika idrottstävlingar.

  • Mångfald och likabehandling på ATG
    ATG strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald. Att arbeta för jämställdhet och att alla behandlas lika är en viktig del av ATG:s värdegrund.