Härligt & Hållbart

Vår mission är att vara hästnäringens motor och spelbranschens kompass. I praktiken innebär det att vi verkar för en spelbransch som mår bättre imorgon än idag och vi ska vara spelbolaget som visar spelbranschen vägen framåt i hållbarhetsfrågorna.

Våra mest prioriterade hållbarhetsfrågor är spelansvar, hästvälfärd och att skapa värde för en hållbar sport och ett hållbart samhälle. Vi arbetar efter devisen att när vi är “hållbra” inom ett område tar vi nästa steg för att bli “hållbättre” med målet att bli “hållbäst” inom våra fokusområden.

Häst som surfar på en våg

Så jobbar ATG med hållbarhet

Vår ambition är att agera etiskt, hållbart och transparent genom hela värdekedjan och i relation med våra intressenter.

ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett stort ansvar. Hos oss ska spelupplevelsen vara säker. Strävan efter ett sunt spelande och en välmående hästsport har högsta prioritet för oss. ATG:s hållbarhetsstrategi leder vägen för hållbarhetsarbetet och bidrar till att fokusera på de frågor som är mest väsentliga både i verksamheten och i värdekedjan. Inom ramen för de väsentliga frågorna styrs verksamheten av såväl regulatoriska krav som interna policys och riktlinjer.

På sidorna 89-108 i ATG:s års- och hållbarhetsredovisning finns vår hållbarhetsredovisning och GRI-index för 2020.

Vårt högre syfte gör oss unika

Hela vårt överskott går tillbaka till hästsporten - det gör oss unika. Pengarna går bland annat till driften av landets trav- och galoppbanor. En del går till prispengar, en del går till tränar- och uppfödarpremier och en del används för övergripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Vi är motorn i svensk hästnäring - det är vi stolta över.

Drömmar om att vinna och ett engagemang för hästarna är de starkaste drivkrafterna för våra kunder. Genom vårt samhällsengagemang ger ATG tillbaka till samhället och bidrar till ett mer levande Sverige.

ATG grundades 1974 med uppdraget att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Sedan starten har ATG betalat ut drygt 40 miljarder kronor till hästnäringen. Hästnäringen sysselsätter ett stort antal människor i Sverige, och överskottet bidrar på så sätt till indirekta samhällsvinster som arbetstillfällen och en levande landsbygd. Pengarna går bland annat till driften av landets trav- och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Med målet att fortsätta öka omsättningen vill ATG kunna ge mer till hästsporten och skapa värde till samhället i stort. För att uppnå en långsiktig tillväxt behövs hälsosamma kundrelationer och vi strävar efter att ha många kunder som spelar för nöjes skull och mår bra av det. Genom ATG Drömfond och vårt breda samhällsengagemang samverkar vi bland annat med organisationer som; Svenska Ridsportförbundet, Skidskytteförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och Parasport Sverige samt ett antal hästnära initiativ och verksamheter. Läs mer här

travhästar med sulkys i solnedgång

“Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästsporten. Vi är hästnäringens motor. Det gör oss unika”

Maria Guggenberger, Head of CSR på ATG, om vårt högre syfte - att vara motorn i svensk hästnäring.