Härligt och hållbart

Vår mission är att vara hästnäringens motor och spelbranschens kompass. I praktiken innebär det att vi verkar för en spelbransch som mår bättre imorgon än idag och vi ska vara spelbolaget som visar spelbranschen vägen framåt i hållbarhetsfrågorna.

Våra mest prioriterade hållbarhetsfrågor är spelansvar, hästvälfärd och att skapa värde för en hållbar sport och ett hållbart samhälle. Vi arbetar efter devisen att när vi är “hållbra” inom ett område tar vi nästa steg för att bli “hållbättre” med målet att bli “hållbäst” inom våra fokusområden.

Så jobbar ATG med hållbarhet

Vår ambition är att agera etiskt, hållbart och transparent genom hela värdekedjan och i relation med våra intressenter.

ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett stort ansvar. Hos oss ska spelupplevelsen vara säker. Strävan efter ett sunt spelande och en välmående hästsport har högsta prioritet för oss. ATG:s hållbarhetsstrategi leder vägen för hållbarhetsarbetet och bidrar till att fokusera på de frågor som är mest väsentliga både i verksamheten och i värdekedjan. Inom ramen för de väsentliga frågorna styrs verksamheten av såväl regulatoriska krav som interna policys och riktlinjer.

På sidorna 104-126 i ATG:s års- och hållbarhetsredovisning finns vår hållbarhetsredovisning och GRI-index för 2021.

Omsorg om kunderna, hästarna och samhället

ATG vill att kunderna mår bra i sitt spelande och spelar för nöjes skull. För ATG är hästvälfärden alltid i fokus. Och givetvis ska företaget erbjuda en spelupplevelse som är fri från matchfixning och dopning. På så sätt erbjuder ATG ansvarsfull underhållning.

Hållbara kundrelationer

• Alla våra medarbetare och ombud samt prioriterade samarbetspartners utbildas i spelansvar och anti-penningtvätt.

• Vi arbetar förebyggande för att identifiera spelare med risk för problemspelande. Genom att analysera spelarnas beteende kan riskfyllda spelbeteenden upptäckas och vi kan ta kontakt med kunden och ge förslag på åtgärder.

• Kunder som visar tecken på riskfyllt spelande kontaktas av våra specialutbildade medarbetare. Kunderna uppmanas att göra ett självtest, sätta gränser för sitt spelande eller stänga av sig för ett spelområde eller från allt spelande.

• På ATG.se finns ett självtest som spelare uppmanas att göra för att öka kännedomen om sitt eget spelande. 

• Alla casino-kunder måste sätta en obligatorisk förlustgräns, det vill säga ange hur mycket pengar kunden är beredd att spela för. 

• ATG erbjuder spelarna möjlighet att stänga av sig per spelområde.

• Utöver att följa lagen följer vi även Spers riktlinjer för marknadsföring.

Hållbar sport

• Att motverka matchfixning och dopning inom såväl humanidrotten som inom hästsporten är av yttersta vikt för ATG. Vi har valt att inte erbjuda spel på idrott där risken för matchfixning är extra hög.

• Arbetet med att säkerställa hästarnas välfärd övervakas i ett antal kontroller. Det svenska regelverket för djurhållning är välutvecklat och ger starkt skydd för djuren.

• Vid samtliga tävlingar finns minst en, av Jordbruksverket utsedd, veterinär på plats. Det utförs också kontroller hos licensierade tränare inom trav- och galoppsporten för att säkerställa ett gott djurskydd även utanför tävlingsbanan.

• Vi samverkar med ägarna för en god hästvälfärd, både inom och utanför Sverige.

 

“Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästsporten. Vi är hästnäringens motor. Det gör oss unika”

Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer CFO på ATG, om vårt högre syfte - att vara motorn i svensk hästnäring.