Hållbarhet

När vi frågar våra kunder tycker de att spelansvar och hästvälfärd är ATG:s viktigaste hållbarhetsfrågor.
Vi håller med.

atg-hast-3571-db-r
charlotta-spelansvar-91

Spelansvar

ATG ska vara spelbranschens kompass. Det innebär att vi verkar för en spelbransch som mår bättre imorgon än idag. Dessutom ska vi visa spelbranschen vägen framåt i hållbarhetsfrågorna.

Hos oss ska spelupplevelsen vara säker, schysst och spännande. Vi vill att kunderna mår bra i sitt spelande och spelar för nöjes skull. 

Här är några exempel på vårt spelansvar:

 • Alla medarbetare, ombud och samarbetspartners utbildas i spelansvar och anti-penningtvätt.
 • Förebyggande arbete för att identifiera spelare med risk för problemspelande. På så sätt kan vi ta kontakt med kunden och ge förslag på åtgärder.
 • På ATG.se finns ett självtest som spelare uppmanas att göra för att öka kännedomen om sitt eget spelande. 
 • Alla casino-kunder måste sätta en obligatorisk förlustgräns, det vill säga ange hur mycket pengar de är beredda att spela för. 
 • ATG erbjuder spelarna möjlighet att stänga av sig per spelområde.
 • Utöver att följa lagen följer vi även Spers riktlinjer för marknadsföring.
 • Att motverka matchfixning och dopning är av yttersta vikt för ATG. Vi erbjuder inte spel på idrott där risken för matchfixning är extra hög.

atg check

På vår huvudsida atg.se/atgcheck hittar du all information om vårt spelansvar och hur det fungerar i praktiken.

Den 1 januari 2019 avreglerades den svenska spelmarknaden. Det innebar bland annat att monopolet på hästspel slopades och att spelföretag som verkar inom Sverige måste ha licens. 

För ATG innebar detta att vi inte var ensamma om att erbjuda spel på hästar längre. Vi breddade därför vårt erbjudande till att omfatta både sportspel och casinospel. ATG kommer att fortsätta arbetet för en sundare och mer ansvarstagande spelmarknad. Vi för en konstant dialog med politiska beslutsfattare och med våra branschkollegor om de här frågorna. 

De svenska spelföretagen samverkar ofta för att göra spelmarknaden schysstare och mer ansvarstagande. Bland annat genom branschorganisationen Sper.

 

Charlotta Spelansvar_360
Mule i sommarhage_642

hästvälfärd

För ATG är hästvälfärden alltid i fokus. Det är en självklarhet för oss: vi älskar ju hästar. Som spelbolag har ATG inte i direkt mening ansvar för hästvälfärden, det är våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp ansvarar för sporternas regelverk.

Men som varande motorn i svensk hästnäring – och det överlägset största svenska spelbolaget avseende spel på hästar – följer ändå ett stort ansvar. Våra kunder har rätt att förvänta sig mer, som att de hästar vi erbjuder spel på inte far illa utan tas om hand på bästa sätt.

I vår strävan att vara spelbranschens kompass är hästvälfärd en både viktig och självklar del.

Läs mer om hästvälfärd

Omsorg om kunderna, hästarna och samhället

ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett stort ansvar. Hos oss ska spelupplevelsen vara säker. Strävan efter ett sunt spelande och en välmående hästsport har högsta prioritet för oss.

atg-hast-2271-db-r

Utbildning

Alla medarbetare, ombud och samarbetspartners utbildas i spelansvar och anti-penningtvätt.

Obligatorisk förlustgräns

Alla casino-kunder måste sätta en obligatorisk förlustgräns, det vill säga ange hur mycket pengar de är beredda att spela för. 

Identifiera

Förebyggande arbete för att identifiera spelare med risk för problemspelande. På så sätt kan vi ta kontakt med kunden och ge förslag på åtgärder.

Sjävtest

På ATG.se finns ett självtest som spelare uppmanas att göra för att öka kännedomen om sitt eget spelande. 

Självavstängning

ATG erbjuder spelarna möjlighet att stänga av sig per spelområde.

Motverka

Att motverka matchfixning och dopning är av yttersta vikt för ATG. Vi erbjuder inte spel på idrott där risken för matchfixning är extra hög.

Start_3

ATG ska ha hållbara mål för sin verksamhet

Därför har vi identifierat ett antal områden som är viktiga för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Dessa är:
 • Långsiktiga kundrelationer
  Kunder som mår bra stannar kvar.
 • Ren sport – rent spel
  Matchfixning och doping är oacceptabelt.
 • Hållbar affär
  Stabila intäkter är bättre än kortsiktiga vinster.
 • Bidra till ett bättre samhälle
  Vi ska aktivt bidra till att göra samhället bättre. 

Våra vänner

Sedan starten 1974 har ATG finansierat trav- och galoppsporten med cirka 45 miljarder kronor. Det har gett Sverige fler hästar, mer hästsport och fler spelupplevelser. När du spelar hos ATG bidrar du till att trygga den långsiktiga utvecklingen för svensk trav- och galoppsport.  Men vårt engagemang slutar inte där. Vi är stolt samarbetspartner och sponsor till en rad hästnära verksamheter.

Läs mer om våra vänner.

Fotbollsspelare håller om varandra

FN:s globala mål för hållbar utveckling

ATG har identifierat sju av FN:s 17 mål som särskilt viktiga, det vill säga där ATG har störst påverkan. Inom de sju målen fokuserar vi på 12 av FN:s delmål där ATG har särskild möjlighet att bidra aktivt. Här nedanför kan du läsa mer om dem genom att klicka på rutorna. 

Läs mer om ATGs hållbara mål

Globala mål ATG

Unika på svensk spelmarknad

ATG är den svenska hästnäringens motor, och har varit ända sedan 1974. 

1974

Året vi grundades

2 311

MSEK till hästsporten 2023

1,3

Miljoner aktiva kunder

1 063

MSEK spelskatt 2022

historia__04
quote-yellow

Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästnäringen. Det gör oss unika

Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer CFO på ATG,
om vår mission - att vara motorn i svensk hästnäring