ATG:s åtgärder gällande covid-19/coronaviruset

Uppdaterad 17 april

Coronavirusets utspridning har fått stora konsekvenser för hela samhället i stort. Här samlar vi information om vilka åtgärder vi vidtagit för att förhålla oss till den situation som har uppkommit.

 

Övergripande insatser

ATG följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och har bland annat uppmanat alla medarbetare som kan jobba hemifrån att göra det.

På ATG:s kontor Hästsportens Hus vid Solvalla arbetar enbart de medarbetare med funktioner som måste skötas på plats. Städningen av kontoret har utökats och det finns extra dispenser med handsprit och uppmaningar om att tvätta händerna ofta.

ATG:s anställda genomför inte några internationella tjänsteresor i rådande läge.

Vi har tydliga riktlinjer för våra medarbetare som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi strävar efter att upprätthålla samma goda företagskultur på distans, trots rådande läge.

ATG:s produktionsbolag Kanal 75 följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och de flesta medarbetare arbetar hemifrån. De medarbetare som har funktioner vilket kräver fysisk närvaro på plats har fått stränga restriktioner, där avstånd och god handhygien är extra viktigt.

Spelutbud

Det är Svensk Travsport och Svensk Galopp som i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer tar beslut om trav- och galopptävlingar ska ställas in. I dagsläget har våra ägare (ST & SG) vidtagit åtgärder, så som att förbjuda all publik och har infört stränga restriktioner för de aktiva som har landets trav- och galoppbanor som arbetsplats. Det innebär att trav- och galoppsporten, just nu, är fortsatt verksam.

Då idrottsevenemang, ligor och matcher över hela världen är inställda är ATG:s sportspelutbud mycket begränsat.