Våra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga utifrån verksamheten och utifrån förväntningarna från de intressenter som påverkar och påverkas mest. 

Snabbnavigering

Välmående kunder

Välmående kunder & spelansvar

Genom att erbjuda ett ansvarsfullt spelande vill vi ha välmående kunder som spelar för nöjes skull. Det ska kännas tryggt att spela hos oss, och det finns goda möjligheter för våra kunder att ha bra koll på sitt spelande. Att kunden ska kunna göra medvetna val är en vägledande princip för vårt spelansvarsarbete.

Spelansvar

ATG har utvecklat ett antal funktioner för att stärka spelansvaret. Till exempel är det insättningsgränser, inloggningstidsgräns, förlustgränser och självavstängningsmöjligheter per spelområde. Vi är restriktiva med marknadsföring av casinospelen, och vi har ingen VIP-behandling av våra kunder.

– För oss är alltid spelansvaret den viktigaste frågan och vi är ödmjuka inför vårt uppdrag. Spellandskapet förändras ständigt och nya krav ställs på oss. Vi ska fortsätta att lyssna på våra kunder, följa upp deras spelbeteende och ta ett större ansvar för kundkommunikationen. Målbilden är att spelbranschen ska må bättre imorgon än idag, säger Maria Guggenberger, Head of CSR på ATG.

ATG:s spelansvarsåtgärder har samlingsnamnet ATG Check. Läs mer om våra spelansvarsåtgärder här.

Attraktiv arbetsplats

Attraktiv och inkluderande arbetsplats

Medarbetarna är ATG:s viktigaste tillgång och vår ambition är att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med mångfald, jämställdhet och lika möjligheter. Vår satsning på friskvård ger friska och nöjda medarbetare och vi har stort fokus på våra medarbetares kompetensutveckling.

Hållbart

Hållbar sport och hållbart samhälle

Vårt ekonomiska bidrag till våra ägare är en förutsättning för hästsportens fortlevnad. Att hästarna mår bra är en av de viktigaste frågorna för våra kunder. Vi vill erbjuda sport på lika villkor och genom vårt medlemskap i världens ledande organisation mot matchfixning inom idrotten, IBIA - International Betting Integrity Association tar vi aktivt avstånd mot matchfixning.

ATG bidrar direkt och indirekt med värden till samhället genom skatter, arbetstillfällen i hästnäringen, öppna landskap och en levande landsbygd. Genom ATG Drömfond, sponsring och andra engagemang bidrar vi även till ett inkluderande samhälle genom ökad mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för fler.

Affärsetik

God affärsetik är avgörande

Vi månar om spelbranschens anseende och vill bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag.

ATG har närmare 1,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt med att motverka alla former av korruption, penningtvätt, eller användande av ombudsverksamhet för bedrägerier, för att värna om våra kunder.

Vid påverkan och risker som kan uppstå i vår verksamhet finns rutiner och processer gällande lagar, regler och villkor i vår spellicens.

Hållbart leverantörsled

Uppförandekod för leverantörer

ATG har ett stort antal leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer adresserar frågor gällande; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, korruptionsrisk samt klimat och resursanvändning. Leverantörer kan i förekommande fall följas upp antingen genom självskattning eller eventuellt på plats-revision.

Resurssmart & klimateffektiv

Resurssmart och klimateffektiv värdekedja

Klimatfrågan är idag en av de viktigaste globala utmaningarna och alla behöver bidra för att minska på utsläppen.

Vår direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten men genom successiva förbättringar vill vi minska det avtryck som verksamheten ger upphov till. En stor del av vår miljöpåverkan sker indirekt i värdekedjan. Vi strävar efter att alltid göra hållbara och miljömedvetna val, och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön. Vårt mål är pappersfritt spel och fossilfri verksamhet år 2030.