Hästvälfärd

ATG är i nuläget helt dominerande i Sverige när det gäller spel på hästar. Med det följer ett stort ansvar. Våra kunder älskar hästar och hästsport lika mycket som vi. De förväntar sig att de hästar de spelar på mår bra och är fria från dopning.

kapten-brodde-o-julia-ronnqvist

ATG och hästvälfärd

Som spelbolag har ATG inte i direkt mening ansvar för hästvälfärden, det är våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp som ansvarar för sporternas regelverk. Men som varande motorn i svensk hästnäring - och det överlägset största svenska spelbolaget avseende spel på hästar - följer ändå ett stort ansvar.

Våra kunder har rätt att förvänta sig att de hästar vi erbjuder spel på inte far illa utan tas om hand på bästa sätt. I vår strävan att vara spelbranschens kompass är hästvälfärd en både viktig och självklar del. 

quote

"Ett pågående och aktivt arbete med hästvälfärd är en överlevnadsfråga för både svensk hästnäring och ATG. "

Victoria Orrsveden, ansvarig för
hästvälfärd på ATG

universal_03

SPORTENS ORGANISATIONER YTTERST ANSVARIGA

För oss på ATG är det av största vikt alla hästar som tävlar i de lopp vi erbjuder spel på mår bra, är dopningsfria och behandlas väl. Våra ägare – Svensk Travsport och Svensk Galopp – arbetar hela tiden med de här frågorna. De utformar regler och bestämmelser, genomför kontroller och utbildar branschen kring frågor som rör hästvälfärd och anti-dopning. 

ATG gör detta möjligt genom att hela vårt ekonomiska överskott går tillbaka till den svenska trav- och galoppsporten. Därmed finns också de resurser som krävs för att hålla högsta möjliga standard  när det gäller svensk hästvälfärd.

en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor 

Hästvälfärden är inte bara viktig ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Den är också viktig för våra kunder – det vet vi. När vi frågar våra kunder vilken hållbarhetsfråga som är viktigast för dem, kommer spelansvar och hästvälfärd högst upp. 

Hästvälfärdsarbete kräver långsiktighet och ibland också tålamod. Det kan ta tid att förändra attityder och traditioner. För att vara hållbara även i framtiden - och framtidssäkra våra nuvarande och blivande kunders förtroende - fortsätter vi att arbeta med hästvälfärdsfrågorna. 

ansvar på flera sätt

Hästvälfärden genomsyrar hela ATG:s verksamhet. Den begränsar sig inte till bara trav- och galopptävlingar. Det är till exempel en självklarhet att hästar som förekommer i våra reklamfilmer eller som medverkar vid olika event tas om hand på bästa sätt. En hästvälfärdsrepresentant från ATG finns alltid närvarande och ser till att hästarna får pauser, inte stressas och mår bra.

internationellt

ATG:s hästvälfärdsarbete sträcker sig även utanför Sveriges gränser, eftersom vi är en stor aktör internationellt. Våra svenska kunder kan spela till en lång rad länder, och kunder från andra länder spelar på svenska lopp. Här har ATG en viktig roll att fylla. Genom att visa upp trav- och galoppsport i världsklass kan vi hjälpa till att påverka hästvälfärdens utvecklingen åt rätt håll – trots att synen på hästvälfärd ser olika ut i olika länder. 

Det händer att ATG beslutar om att inte erbjuda spel på vissa typer av tävlingar om vi anser att hästarna riskerar att fara illa. Ett sådant exempel internationella hinderlopp, där skadefrekvensen är hög, ofta med avlivning som följd. Det rimmar inte med god hästvälfärd, anser vi. Gällande enskilda internationella lopp gör vi bedömningar från fall till fall och i vissa lägen avstår vi från att erbjuda spel när hästvälfärden kan ifrågasättas.

universal_02

hästnäringens motor

ATG är den svenska hästnäringens motor, och har varit ända sedan 1974. Pengarna som vi genererar till våra ägare trav- och galoppsporten via spel på ett ansvarsfullt sätt håller igång hela hästnäringen och skapar tusentals jobb. Inte minst på landsbygden.

355 000

Hästar i Sverige

32 MDR

Hästnäringens omsättning

18 500

Arbetstillfällen

0,48 %

av BNP

svensk travsport

Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. De leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter.

Läs mer

ATG_hast_1822_DB_R

svensk galopp

Svensk Galopp är förvaltar och utvecklar galoppsporten i Sverige. Medlemmarna i galoppsällskapen tillsätter Svensk Galopps fullmäktige som i sin tur utser styrelsen i Svensk Galopp. 
Läs mer

ATG_Hast_DSC9700_JT_R (2)

våra vänner

I 50 år har vi verkat i hästsportens tjänst - och det tänker vi fortsätta med. Hela vårt överskott går tillbaka till våra ägare, det vill säga den svenska trav- och galoppsporten. Dessutom är vi är samarbetspartner och sponsor till en rad hästnära verksamheter.  

Läs mer om våra hästnära engagemang.

fol-pa-sommarbete-1417
atg-hast-dsc9700-jt-r

Vårt hållbarhetsarbete

När vi frågar våra kunder tycker de att spelansvar och hästvälfärd är ATG:s två viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi håller med.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Travhäst i motljus
quote-yellow

Vår mission:

Hästnäringens motor och spelbranschens kompass.