Hur arbetar ATG för att motverka penningtvätt?

ATG lyder under penningtvättslagen. Denna lag har till syfte att förebygga och förhindra att spelsektorn samt flera andra branscher utnyttjas för att tvätta pengar.

Penningtvätt är när någon försöker omvandla pengar som kommer från brott för att det ska se ut som att de är lagligt intjänade. Att konsumera pengar som härstammar från brott räknas också som penningtvätt, till exempel när någon spelar för pengar som ursprungligen kommer från brottslig verksamhet.

 

överlämning av spelsedel och legitimation

Hur påverkas du som kund hos ATG?

Enligt lagen behöver vi ha god kännedom om våra kunder och hur de använder ATG:s tjänster och produkter. För att uppfylla det kravet behöver vi identifiera våra kunder och inhämta kundkännedom, därför kan du komma att få frågor kring hur du använder dig utav våra produkter och hur du finansierar ditt spelande. Vi kan även behöva ställa kompletterande frågor kring ursprunget av dina pengar. Dessa frågor känner du säkert igen från kontakten med din bank, som lyder under samma lagstiftning. Att lära känna våra kunder, vilket vi gör genom att inhämta kundkännedom, är en förutsättning för att ATG ska kunna erbjuda spel till våra kunder.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om penningtvättslagen och vilka regler ATG lyder under så kan du besöka Spelinspektionen vilket är den myndighet som granskar spelbranschen.
Du kan även hitta information hos SPER som är den branschorganisation som representerar spelmarknaden i Sverige.