För dig som är leverantör

ATG har ett stort antal leverantörer, och vi ställer höga krav dem alla. Vi har en uppförandekod för leverantörer som bland annat tar upp frågor som; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, korruptionsrisk samt klimat och resursanvändning. Vi strävar efter att alltid göra hållbara och miljömedvetna val, och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön.

Så e-fakturerar du ATG

Vi använder oss av Fakturaportalen Lexmark Invoice Portal. Har ni redan e-faktura - meddela er operatör / ansvarig för ekonomisystemet att lägga till oss som e-fakturakund.

Organisationsnummer: 556180-4161
GLN: 7385100000000
PEPPOL-ID: 556180-4161
Operatör: Lexmark (tidigare Readsoft Expert Systems)

Ny med e-faktura?

  • Gå in på www.fakturaportalen.se och läs mer om hur ni kommer igång, (registrera dig eller ange inbjudningskod).
  • Har ni sällan eller enbart ett fåtal fakturor – skapa e-faktura direkt i Fakturaportalen (kostnadsfri tjänst) www.fakturaportalen.se

För utländska leverantörer finns även en engelsk version: lexmark invoice portal (To read about our e-invoices solution in English, please see: lexmark invoice portal).

De praktiska detaljerna och inställningarna anger ni i Fakturaportalen. Behöver ni kontakta supporten mejla: support@fakturaportalen.se

För att verifiera att fakturan kommit fram kontakta vårt servicecenter, Hästsportens Administrativa Center: info.efaktura@hastsportensac.se

Utöver fakturainformation som fakturanummer, momsregistreringsnummer, bankgironummer, och faktureringsadress måste alla fakturor till ATG innehålla referensinformation:

  • Beställarens användarID (sex bokstäver)
  • Kostnadsställe (en treställig sifferkombination)
Obs!

Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura.

Glada människor vid spelsedlar och skärmar.

Hållbart leverantörsled

ATG har ett stort antal leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer adresserar frågor gällande; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, korruptionsrisk samt klimat och resursanvändning. Leverantörer kan i förekommande fall följas upp antingen genom självskattning eller eventuellt på plats-revision.

Resurssmart värdekedja

Klimatfrågan är idag en av de viktigaste globala utmaningarna och alla behöver bidra för att minska på utsläppen.

Vår direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten men genom successiva förbättringar vill vi minska det avtryck som verksamheten ger upphov till. En stor del av vår miljöpåverkan sker indirekt i värdekedjan. Vi strävar efter att alltid göra hållbara och miljömedvetna val, och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön. Vårt mål är pappersfritt spel och fossilfri verksamhet år 2030.