För dig som är leverantör

ATG har ett stort antal leverantörer, och vi ställer höga krav dem alla. Vi har en uppförandekod för leverantörer som bland annat tar upp frågor som; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, korruptionsrisk samt klimat och resursanvändning. Vi strävar efter att alltid göra hållbara och miljömedvetna val, och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön.

Så här fakturerar du ATG

Fakturor daterade från och med 1 januari 2022 till AB Trav och Galopp
556180-4161, ska skickas enligt nedanstående:

E-fakturaadress

Organisationsnummer: 5561804161
VAN-Operatör: Crediflow
Format: Vi kan ta emot alla format av e-faktura

Fakturor i PDF-format

PDF-fakturor mailas med en PDF-fil per mail till: efakt.atg@cogidocs.net  

Eventuella bilagor ska skickas i samma PDF-fil som fakturan.

Postadress

AB Trav och Galopp
Fack 4757
FE 2319
751 75 Uppsala

Viktigt

Alla fakturor måste innehålla, utöver det som "Mervärdesskattelagen" anger, beställarens referens ID (sex bokstäver) och kostnadsställe (tre siffror) i fältet ”Er referens” för att kunna tas in i systemet.
Ex Er referens: ABCDEF-123

Informationen ovan gäller endast leverantörsfakturor. Brev, reklam, infoblad etc. skickas till bolagets postadress:

AB Trav och Galopp
161 89 Stockholm

Vid frågor, vänligen kontakta redovisning@atg.se

Glada människor vid spelsedlar och skärmar.

Hållbart leverantörsled

ATG har ett stort antal leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer adresserar frågor gällande; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, korruptionsrisk samt klimat och resursanvändning. Leverantörer kan i förekommande fall följas upp antingen genom självskattning eller eventuellt på plats-revision.

Resurssmart värdekedja

Klimatfrågan är idag en av de viktigaste globala utmaningarna och alla behöver bidra för att minska på utsläppen.

Vår direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten men genom successiva förbättringar vill vi minska det avtryck som verksamheten ger upphov till. En stor del av vår miljöpåverkan sker indirekt i värdekedjan. Vi strävar efter att alltid göra hållbara och miljömedvetna val, och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön. Vårt mål är pappersfritt spel och fossilfri verksamhet år 2030.