Styrelse

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 91 procent av Svensk Travsport och till 9 procent av Svensk Galopp. Staten har inga ägarintressen i ATG men har ändå kontroll över bolaget genom sin majoritet i styrelsen.

ATG:s styrelse

ATG:s styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten (inklusive ordförande), fyra ledamöter utsedda av Svensk Travsport, en ledamot utsedd av Svensk Galopp, samt en arbetstagarrepresentant med två suppleanter.

20230503_rystedt_liten

Susanna Rystedt

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2009
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit
Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv
20230503_listi_liten

Eva Listi

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2023
Född: 1962
Utbildning: Kemi, biologi, juridik och ekonomi vid Stockholms universitet samt intern- och externutbildningar på exekutiv nivå
Andra uppdrag: Bland annat sakkunnig i digitaliseringsfrågor på Finansdepartement, vd konsultbolaget L.EVA AB, styrelseledamot Focalpay AB
Bakgrund: CIO Systembolaget, CIO Ericsson, vice CIO PostNord och olika ledande IT-befattningar inom AstraZeneca, Pfizer, Upjohn och Pharmacia
20230503_karlström_liten

Urban Karlström

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2018
Född: 1953
Utbildning: Ekon dr i nationalekonom, Handelshögskolan Stockholm
Andra uppdrag: Förbundsordförande i Aktiespararna, egenföretagare
Bakgrund: Före detta generaldirektör på bland annat Fortifikationsverket, statssekreterare i finansdepartementet
20230503_osberg_liten

Marie Osberg

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2023
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet samt MBA, Webster University, Geneva, Schweiz
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Norion Bank AB, Almi AB, Nordisk Bergteknik AB, AcadeMedia AB samt styrelseordförande Destination Invest Göteborg
Bakgrund: Seniora positioner inom DNB Bank
20230503_carlsson_liten

Johan Carlson

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2021
Född: 1954
Utbildning: Läkare och disputerad forskare i infektionssjukdomar
Bakgrund: Klinisk läkartjänst i 15 år. Forskarutbildning. Expert vid EU-kommissionen. Avdelningschef Socialstyrelsen. Generaldirektör Smittskyddsinstitutet. Generaldirektör Folkhälsomyndigheten
20230503_norman_liten

Peter Norman

Styrelseordförande, statlig representant
Invald år: 2023
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet
Andra uppdrag: Styrelseordförande bland annat i Oscar Properties Holding och Kungliga Musikhögskolan samt ledamot i Nasdaq Stockholm
Bakgrund: Finansmarknadsminister, vd för Sjunde AP-fonden och riksbanksdirektör vid Sveriges Riksbank

Koncernledning

Här är ATG:s koncernledning 2023.
Koncernledningen består av CEO samt de personer som denne utser.

20230503_utterberg_liten

Christer Utterberg

Suppleant, arbetstagarrepresentant
Invald år: 2017
Född: 1971
Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning
Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin
Katarina Widman 12

Katarina Widman

Chief Commercial Officer
Invald år: 2014
Född: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i NF11 Holding AB och Styrelsesuppleant i PackMaster Sweden AB
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige
20230503_tellander_liten

Per Tellander

CEO Kanal 75
Invald år: 2014
Född: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
Andra uppdrag: Suppleant i Green Squid Sthlm AB
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling m m, Svenska Spel.
20230503_santikos_liten

Daniel Santikos

Chief Information Officer
Invald år: 2018
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör Datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan
Bakgrund: Head of IT Operations på ATG, chefsroller inom IT- utveckling och drift på bland annat Cygate Telia och Rikspolisstyrelsen.
20230503_rystedt_liten

Susanna Rystedt

Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2009
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit
Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv
20230503_rivière_liten

Fabian Rivière

Suppleant, arbetstagarrepresentant
Invald år: 2013
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal 75
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis