Spelmarknadens reglering

För att få tillhandahålla spel i Sverige krävs licens från Spelinspektionen. Allt spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar regleras i Spellagen (2018:1138). ATG beviljades licens för onlinespel och vadhållning av Spelinspektionen den 27 november 2018. Den som driver verksamhet enligt spellagen har även skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övergripande krav på spelverksamhet

De övergripande krav som ställs på spelverksamheter enligt spellagen är att de ska vara lämpliga ur en allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Det innebär bland annat att:

  • Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
  • Det ska råda hög säkerhet i spelen,
  • De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
  • Spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet
  • Licenshavare har långtgående skyldigheter att skydda spelarna mot överdrivet spelande,
  • Marknadsföring av spel ska uppfylla höga krav på måttfullhet.

Som licenshavare ska ATG säkerställa att sociala och hälsomässig hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende.

Allt spel ska vara registrerat och spel får inte tillhandahållas till någon som är under 18 år. Vid spel måste spelaren själv aktivt ange och bekräfta sin insats. Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar. Spel får inte ske på kredit.

Lämplighetsprövning
Ombudsverksamhet
Registrering av spelare
Kundkännedom
Penningtvättslagen

Vill du veta mer?

För ytterligare information om penningtvättslagen och vilka regler ATG lyder under så kan du besöka Spelinspektionen, vilket är den myndighet som granskar spelbranschen.

Vill du veta mer om ATG:s spelansvar hittar du det här