Mitt manifest,
länge leve häst!

I mötet med häst,
då mår du som bäst!

I Sverige brottas allt fler unga människor med psykisk ohälsa. Världshälsoorganisa-tionen WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdoms-bördan i världen år 2030. Här kan hästar göra skillnad. Hästen ger oss en anledning att gå upp på morgonen, den skapar rutiner och meningsfullhet och låter oss vara den vi är. När vi umgås med djur frigörs lycko-hormonet oxytocin som dels har starka stressdämpande, dels antiinflammatoriska effekter. Studier visar att en behandling med oxytocinpåslag kan vara lika effektfullt som läkemedel. ATG är med och stöttar verksamheter som använder hästen som hälsoresurs. Bland annat Stall 43 och Stall Kungsgården.

Hästar är toppen,
för kroppen och knoppen!

En satsning på hästsport är en investering i en jämlik idrott för barn och unga. Och en god folkhälsa. Ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott (7–25 år) och en av våra största paraidrotter (med cirka 4 000 utövare). För alla som gillar häst, bidrar hästen till en aktiv livsstil. Dessutom får den oss att må bra. Studier visar att umgänge med hästar kan bidra till bättre koncentrationsförmåga, bättre sömnkvalitet, färre aggressionsutbrott, bättre motorik och social förmåga.

Vill du se unga växa?
Ge dem häst i läxa.

Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige (en femfaldig ökning senaste fyrtio åren) har ökat efterfrågan på välutbildad arbetskraft och idag finns utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och universitetsnivå samt ett stort utbud av enskilda kurser och utbildningar. Utbildningar som många gånger ger jobb direkt i hästnäringen. Vi önskar att fler unga kom i kontakt med hästar och hästnäringen.

I stallet gäller ordning och reda, hästar lär unga att leda!

Hästen är idag en uppskattad en resurs även för specialpedagoger och skolan. “Hästunderstött lärande” har visat sig vara effektivt för att motivera barn till lärande men också stärka deras självkänsla och självförtroende. Hantering av hästar kräver dessutom tydlighet, fokus och ömsesidig respekt samtidigt som vi bygger en relation till hästen. Stallmiljön har visat sig vara extra effektiv för elever med adhd, add och autism samt personer som lider av depression och ångest.

Flera hästar är ett kap,
ger Sverige öppna landskap!

Hästar och hästhållning är idag den fjärde största inkomstkällan för det svenska jordbruket och en viktig del i utvecklingen av vår landsbygd. Hästen ger inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket vilket möjliggör för människor på landsbygden att kunna bo kvar och ha ett jobb. Genom att hästarna håller landskapen öppna bidrar de samtidigt till den biologiska mångfalden.

Alla människor är unika,
men i stallet är vi lika!

På flera platser i landet erbjuds nyanlända möjligheten att träna på svenskan och lära känna kompisar i sitt nya land genom att komma till stallet. Flera ridskolor erbjuder ridning och andra aktiviteter för asylsökande barn, vilket inte bara främjar språkutveckling och integration utan också ger barnen en känsla av tillhörighet och en meningsfull fritid.

När vi möts kring hästen,
är det lätt att glömma resten!

Stallbacken är fylld av möjligheter, där kan människor växa och må bra tillsammans med hästar. I hela hästsporten tävlar unga mot äldre, tjejer mot killar. Med hästen i centrum möts vi på ett väldigt naturligt sätt, här suddas olikheterna ut och gemenskapen stärks.

Andra lovar mest,
vi ger miljarder till häst!

ATG ägs av trav- och galoppsporten, med det sagt finns inga privata vinstintressen vilket innebär att hela överskottet går tillbaka till hästsporten. Pengarna går i första hand till att säkra travsportens och galoppsportens långsiktiga utveckling, men de kommer även andra delar av hästsporten till godo.

"När kampen hårdnar mellan blocken,
då kan hästar ena flocken!"