ATG:s styrelse och koncernledning 2022

Styrelse

ATG:s styrelse ska bestå av sex ledamöter utsedda av staten, fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt en arbetstagarrepresentant med två suppleanter. Sedan hösten 2021 är en (1) av travsportens styrelseplatser vakant.

Bo Netz

Styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande
(statlig representant)
Invald år: 2011
Född: 1962
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät. Styrelseledamot i SIDA.
Bakgrund: Sida, Regeringskansliet, Riksrevisionsverket

Marjaana Alaviuhkola

Vice styrelseordförande

Befattning: Vice styrelseordförande (Travsportsrepresentant)
Invald år: 2014
Född: 1959
Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar
Andra uppdrag: VD/ägare Hallands Djursjukhus, ordförande i Svensk Travsport
Bakgrund: Hästägare och uppfödare

Johan Carlsson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant).
Invald: 2021 
Född: 1954
Utbildning: Läkare och disputerad forskare i infektionssjukdomar
Andra uppdrag: Generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten (t.o.m. 31/10 2021)
Bakgrund: Klinisk läkartjänst i 15 år. Forskarutbildning. Expert vid EU-kommissionen. Avdelningschef Socialstyrelsen. Generaldirektör Smittskyddsinstitutet.

Agneta Gille

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (Statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1956
Utbildning: Barnskötare, ledarskapskurser
Andra uppdrag: Ordförande Uppsala Stadsteater, Ledamot Uppsala kommunfullmäktige, styrelseuppdrag, valberedningsuppdrag
Bakgrund: Barnskötare, Ombudsman, biträdande partisekreterare, riksdagsledamot

Urban Karlström

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1953
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Egenföretagare
Bakgrund: Före detta generaldirektör på bland annat Fortifikationsverket

Anders Källström

Styrelseledamot, travsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, travsportsrepresentant
Invald år: 2019
Född: 1959
Utbildning: Högskoleexamen Informationslinjen
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Svenska Hockeyligan AB, Styrelseordförande High Coast Destillery AB. Styrelseledamot Setra Group AB och LRF Konsult AB. Ordförande Svensk Kooperations Kodkommitté
Bakgrund: VD och Koncernchef LRF, VD och Koncernchef Allehanda Media, Kommunalråd Örnsköldsvik

Anders Lilius

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (galoppsportsrepresentant)
Invald år: 2020
Född: 1953
Utbildning: Hotellutbildning i Finland samt Frankrike samt kurser på Handelshögskolan i Sthlm
Andra uppdrag: Premarin AB (Finland), Logonet Promotion AB (Finland)
Bakgrund: Hotell- och restaurangbranschen

Birgitta Losman

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1972
Utbildning: Freds- och utvecklingsforskning
Andra uppdrag: Hållbarhetsstrateg Högskolan Borås, statlig utredare, styrelseuppdrag Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Bakgrund: Regionråd (näringsliv, infrastruktur), SKL styrelse, internationellt biståndsarbete, egenföretagare, engagemang i ridsporten.

Marianne Martinsson

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2010
Född: 1960
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb
Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome

Mats Norberg

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (travsportsepresentant)
Invald år: 2017
Född: 1965
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport samt egna företag
Bakgrund: Affärsrådgivare, specialiserad mot hästnäringen, olika uppdrag inom travsporten, hästägare och uppfödare.

Fabian Rivière

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2013
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal 75
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis

Susanna Rystedt

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2009
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit
Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv

Christer Utterberg

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2017
Född: 1971
Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning
Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin

Koncernledning

Här är ATG:s koncernledning 2022. Koncernledningen består av vår vd, och av de personer som denne utser.

Hans Lord Skarplöth

CEO

Befattning: CEO
Anställningsår: 2013
Född: 1972
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens Högskola
Andra uppdrag: Vice ordförande WOTA (World Tote Association), styrelseledamot i SPER, styrelseledamot Almega Tjänsteföretagen och styrelseordförande i Kanal 75 AB och 25Syv.
Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige och VD Viasat Norden m fl roller inom MTG/Viasat. Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör m fl roller inom Volvo Construction Equipment och Philip Morris

Patrik Brissman

Chief Corporate Communication Officer

Befattning: Chief Corporate Communication Officer
Anställningsår: 2013
Född: 1964
Utbildning: Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje.
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, informationschef och projektledare, TV3, partner och projektledare, OTW.

Per Gutesten

Chief Information Officer

Befattning: Chief Information Officer
Anställningsår: 2017
Född: 1973
Utbildning: Dataingenjör
Andra uppdrag: Ledamot i Ecosys A/S
Bakgrund: Nordea, SEB, Connecta (nuvarande CGI), Sun Microsystems (nuvarande Oracle)

Carin Kappe

Chief Compliance Officer

Befattning: Chief Compliance Officer
Anställningsår: 2016
Född: 1964
Utbildning: Jur Kand vid Stockholm Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Enhetschef, Konsumentverket, Ämnessakkunnig, Jordbruksdepartementet, Enhets- och avdelningschef, Lotteriinspektionen, Kansliråd, Finansdepartementet.

Magnus Lunner

Chief Security and Quality Officer

Befattning: Chief Security and Quality Officer
Anställningsår: 2000
Född: 1961
Utbildning: Polishögskolan (Sörentorp, Solna), civilekonom (Uppsala universitet).
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, Säkerhetschef.

Tobias Melin

Chief Analysis Officer

Befattning: Chief Analysis Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Magisterexamen Statistik och Ekonomi, Örebro Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Avdelningschef för analyssektionen på ATG. Tidigare analytiker på Svenska Spel samt Reader’s Digest.

Lotta Nilsson Viitala

Chief Financial Officer

Befattning: Chief Financial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot 25Syv, styrelsesuppleant Kanal 75 AB.
Bakgrund: CFO Poolia och Taxi 020 (nuvarande Sverigetaxi), managementkonsult Connecta, egenföretagare samt olika styrelseuppdrag.

Per Tellander

CEO Kanal 75

Befattning: CEO Kanal 75
Anställningsår: 2014
Född: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
Andra uppdrag: suppleant i Green Squid Sthlm AB
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel.

Katarina Widman

Chief Commercial Officer

Befattning: Chief Commercial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i NF11 Holding AB och Styrelsesuppleant i PackMaster Sweden AB
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige