ATG:s styrelse & koncernledning 2019

Styrelse

ATG:s styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt en personalrepresentant med två suppleanter.

Bo Netz

Styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande
(statlig representant)
Invald år: 2011
Född: 1962
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät och Sweroad AB. Styrelseledamot i Statens kulturråd
Bakgrund: Sida, Riksrevisionsverket, Regeringskansliet

Maarjana Alaviuhkola

Vice styrelseordförande

Befattning: Vice styrelseordförande (Travsportsrepresentant)
Invald år: 2014
Född: 1959
Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar
Andra uppdrag: VD/ägare Hallands Djursjukhus, Ordförande i Hallands Travsällskap, styrelseledamot i Svensk Travsport
Bakgrund: Hästägare och uppfödare

Lina Bertilsson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (Travsportsrepresentant)
Invald år: 2018
Född: 1970
Utbildning: Civilingenjörsutbildning vid Väg och Vatten på KTH
Andra uppdrag: Civilingenjör, enhetschef på Trafikverket, vice ordförande i Eskilstuna United
Bakgrund: Har jobbat på Näringsdepartementet med infrastrukturfrågor

Petra Forsström

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (Statlig representant)
Invald år: 2016
Född: 1964
Utbildning: Ekonom
Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD, styrelseuppdrag inom näringslivet
Bakgrund: Svenska Spel, Spelinstitutet, SPER (Spelbranschens Etiska Råd)

Agneta Gille

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (Statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1956
Utbildning: Barnskötare, ledarskapskurser
Andra uppdrag: Egen företagare, sitter i insynsrådet för Svenska Institutet
Bakgrund: Ombudsman, biträdande partisekreterare, riksdagsledamot

Urban Karlström

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1953
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Ordförande i första AP-fonden
Bakgrund: Före detta generaldirektör på bland annat Fortifikationsverket

Anders Källström

Styrelseledamot, travsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, travsportsrepresentant
Invald år: 2019
Född: 1959
Utbildning: Högskoleexamen Informationslinjen
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Svenska Hockeyligan AB, Styrelseordförande High Coast Destillery AB. Styrelseledamot Setra Group AB och LRF Konsult AB. Ordförande Svensk Kooperations Kodkommitté.
Bakgrund: VD och Koncernchef LRF, VD och Koncernchef Allehanda Media, Kommunalråd Örnsköldsvik.

Per Larsson

Styrelseledamot, galoppsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, galoppsportsrepresentant
Invald år: 2019
Född år: 1955
Utbildning: Marknadsekonomi
Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Galopp AB
Bakgrund: Egenföretagare, ägare och VD

Birgitta Losman

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2018
Född: 1972
Utbildning: Freds- och utvecklingsforskning
Andra uppdrag: Yrkesverksam som hållbarhetsstrateg, Tidigare Regionråd med ansvar näringsliv samt egenföretagare. Stort engagemang i ridsporten.


Bakgrund: Sida, Riksrevisionsverket, Regeringskansliet

Marianne Martinsson

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2010
Född: 1960
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb
Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome

Mats Norberg

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (travsportsepresentant)
Invald år: 2017
Född: 1965
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport, Bergsåkers Hästklinik AB samt egna företag.
Bakgrund: Affärsrådgivare LRF Konsult, specialiserad mot hästnäringen. olika uppdrag inom travsporten, hästägare och uppfödare.

Fabian Rivière

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2013
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap.
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal75.
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis.

Susanna Rystedt

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2009
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit.
Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv.

Christer Utterberg

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Invald år: 2017
Född: 1971
Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning
Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin

Koncernledning

Här är ATG:s koncernledning 2019. Koncernledningen består av vår vd, och av de personer som denne utser.

Hans Lord Skarplöth

CEO

Befattning: CEO
Anställningsår: 2013
Född: 1972
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens Högskola.
Andra uppdrag: Styrelseledamot EPMA (European Pari Mutual Association), vice ordförande i SPER, styrelseledamot Almega Tjänsteföretagen och styrelseordförande i Kanal75 AB
Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige och VD Viasat Norden m fl roller inom MTG/Viasat. Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör m fl roller inom Volvo Construction Equipment och Philip Morris

Patrik Brissman

Chief Corporate Communication Officer

Befattning: Chief Corporate Communication Officer
Anställningsår: 2013
Född: 1964
Utbildning: Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje.
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, informationschef och projektledare, TV3, partner och projektledare, OTW.

Per Gutesten

Chief Information Officer

Befattning: Chief Information Officer
Anställningsår: 2017
Född: 1973
Utbildning: Dataingenjör
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Nordea, SEB, Connecta (nuvarande Acando), Sun Microsystems (nuvarande Oracle)

Magnus Lunner

Chief Security and Quality Officer

Befattning: Chief Security and Quality Officer
Anställningsår: 2000
Född: 1961
Utbildning: Polishögskolan (Sörentorp, Solna), civilekonom (Uppsala universitet).
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, Säkerhetschef.

Tobias Melin

Chief Analysis Officer

Befattning: Chief Analysis Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Magisterexamen Statistik och Ekonomi, Örebro Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Avdelningschef för analyssektionen på ATG. Tidigare analytiker på Svenska Spel samt Reader’s Digest.

Lotta Nilsson Viitala

Chief Financial Officer

Befattning: Chief Financial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande ATG Hästklinikerna AB, styrelseledamot Hästsportens Administrativa Center AB, suppleant Kanal 75, styrelseordförande Nilsson Viitala AB
Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 020, managementkonsult Connecta, egenföretagare.

Per Tellander

CEO Kanal 75

Befattning: CEO Kanal 75
Anställningsår: 2014
Född: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
Andra uppdrag: suppleant i Green Squid Sthlm AB
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel.

Katarina Widman

Chief Commercial Officer

Befattning: Chief Commercial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordic E-commerce Group
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige.

Carin Kappe

Chief Compliance Officer

Befattning: Chief Compliance Officer
Anställningsår: 2016
Född: 1964
Utbildning: Jur Kand vid Stockholm Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Enhetschef, Konsumentverket, Ämnessakkunnig, Jordbruksdepartementet, Enhets- och avdelningschef, Lotteriinspektionen, Kansliråd, Finansdepartementet.