ATG:s styrelse och koncernledning 2022

Styrelse

ATG:s styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten (inklusive ordförande), fyra ledamöter utsedda av Svensk Travsport, en ledamot utsedd av Svensk Galopp,
samt en arbetstagarrepresentant med två suppleanter. 

Bo Netz

Styrelseordförande, statlig representant

Befattning: Styrelseordförande, statlig representant
Invald år: 2011
Född: 1962
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät. Styrelseledamot i SIDA.
Bakgrund: Sida, Regeringskansliet, Riksrevisionsverket

Anders Källström

Vice styrelseordförande, travsportsrepresentant

Befattning: Vice styrelseordförande, travsportsrepresentant
Invald år: 2019
Född: 1959
Utbildning: Högskoleexamen Informationslinjen
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Svenska Hockeyligan AB, Styrelseordförande High Coast Destillery AB. Styrelseledamot Setra Group AB och LRF Konsult AB. Ordförande Svensk Kooperations Kodkommitté
Bakgrund: VD och Koncernchef LRF, VD och Koncernchef Allehanda Media, Kommunalråd Örnsköldsvik

Johan Carlson

Styrelseledamot, statlig representant

Befattning: Styrelseledamot, statlig representant
Invald: 2021 
Född: 1954
Utbildning: Läkare och disputerad forskare i infektionssjukdomar
Andra uppdrag: Generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten (t.o.m. 31/10 2021)
Bakgrund: Klinisk läkartjänst i 15 år. Forskarutbildning. Expert vid EU-kommissionen. Avdelningschef Socialstyrelsen. Generaldirektör Smittskyddsinstitutet.

Agneta Gille

Styrelseledamot, statlig representant

Befattning: Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2018
Född: 1956
Utbildning: Barnskötare, ledarskapskurser
Andra uppdrag: Ordförande Uppsala Stadsteater, Ledamot Uppsala kommunfullmäktige, styrelseuppdrag, valberedningsuppdrag
Bakgrund: Barnskötare, Ombudsman, biträdande partisekreterare, riksdagsledamot

Urban Karlström

Styrelseledamot, statlig representant

Befattning: Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2018
Född: 1953
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Egenföretagare
Bakgrund: Före detta generaldirektör på bland annat Fortifikationsverket

Boris Lennerhov

Styrelseledamot, travsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, travsportsepresentant
Invald år: 2022
Född: 1955
Utbildning: Gymnasieekonom och AMP-program på Havard Business School, Boston USA
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Gekås AB Ullared, styrelseordförande Fastghets AB Trianon Malmö, Styrelseordförande i Hembergs AB Halmstad, Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Casmé Halmstad, styrelseordförande i Vesterhavsgruppen AB i Falkenberg och några till lite mindre företag.
Bakgrund: Lantmännens Försäljnings AB Solanum, VD Ask-Centralen AB samt SABA Traiding AB, VD Bergendahls Grossist och Detaljhandel, VD och Koncernchef Gekås AB Ullared.

Anders Lilius

Styrelseledamot, galoppsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, galoppsportsrepresentant
Invald år: 2020
Född: 1953
Utbildning: Hotellutbildning i Finland samt Frankrike samt kurser på Handelshögskolan i Sthlm
Andra uppdrag: Premarin AB (Finland), Logonet Promotion AB (Finland)
Bakgrund: Hotell- och restaurangbranschen

Birgitta Losman

Styrelseledamot, statlig representant

Befattning: Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2018
Född: 1972
Utbildning: Freds- och utvecklingsforskning
Andra uppdrag: Hållbarhetsstrateg Högskolan Borås, statlig utredare, styrelseuppdrag Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Bakgrund: Regionråd (näringsliv, infrastruktur), SKL styrelse, internationellt biståndsarbete, egenföretagare, engagemang i ridsporten.

Marianne Martinsson

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Invald år: 2010
Född: 1960
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb
Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome

Mats Norberg

Styrelseledamot, travsportsepresentant

Befattning: Styrelseledamot, travsportsepresentant
Invald år: 2017
Född: 1965
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport samt egna företag
Bakgrund: Affärsrådgivare, specialiserad mot hästnäringen, olika uppdrag inom travsporten, hästägare och uppfödare.

Kerstin Peterson-Brodda

Styrelseledamot, travsportsrepresentant

Befattning: Styrelseledamot, travsportsrepresentant
Invald år: 2022
Född: 1951
Utbildning: Förskollärare, rektorsutbildning, arbetsrättsjuridik m fl kortare utbildningar inom kommun
Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk Travsport, ordförande Skånska Travsällskapet, styrelseledamot Flyinge/Strömsholm riksanläggningar. Tidigare kommunpolitiker med olika uppdrag i Skurups kommun.
Bakgrund: Hästägare och uppfödare

Fabian Rivière

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, arbetstagarrepresentant
Invald år: 2013
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal 75
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis

Susanna Rystedt

Styrelseledamot, statlig representant

Befattning: Styrelseledamot, statlig representant
Invald år: 2009
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit
Bakgrund: SEB i olika positioner bl.a inom Corporate Finance och som IT-chef för SEB Trygg Liv

Christer Utterberg

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Befattning: Suppleant, arbetstagarrepresentant
Invald år: 2017
Född: 1971
Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning
Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, Ledamot i Unionens fackklubb
Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, Systemutvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare (konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum Master Ongame/Bwin

Koncernledning

Här är ATG:s koncernledning 2022.
Koncernledningen består av vår vd och de personer som denne utser.

Hans Lord Skarplöth

CEO

Befattning: CEO
Anställningsår: 2013
Född: 1972
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens Högskola
Andra uppdrag: Ordförande WoTA (World Tote Association), styrelseledamot i SPER, styrelseledamot och styrelseordförande i Kanal 75 AB och 25Syv.
Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige och VD Viasat Norden med flera roller inom MTG/Viasat. Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör med flera roller inom Volvo Construction Equipment och Philip Morris

Patrik Brissman

Chief Corporate Communication Officer

Befattning: Chief Corporate Communication Officer
Anställningsår: 2013
Född: 1964
Utbildning: Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje.
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, informationschef och projektledare, TV3, partner och projektledare, OTW.

Carin Kappe

Chief Compliance Officer

Befattning: Chief Compliance Officer
Anställningsår: 2016
Född: 1964
Utbildning: Jur Kand vid Stockholm Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Enhetschef, Konsumentverket, Ämnessakkunnig, Jordbruksdepartementet, Enhets- och avdelningschef, Lotteriinspektionen, Kansliråd, Finansdepartementet.

Magnus Lunner

Chief Security and Quality Officer

Befattning: Chief Security and Quality Officer
Anställningsår: 2000
Född: 1961
Utbildning: Polishögskolan (Sörentorp, Solna), civilekonom (Uppsala universitet).
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, Säkerhetschef.

Tobias Melin

Chief Analysis Officer

Befattning: Chief Analysis Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Magisterexamen Statistik och Ekonomi, Örebro Universitet
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Avdelningschef för analyssektionen på ATG. Tidigare analytiker på Svenska Spel samt Reader’s Digest.

Lotta Nilsson Viitala

Chief Financial Officer

Befattning: Chief Financial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1971
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot 25Syv, styrelsesuppleant Kanal 75 AB.
Bakgrund: CFO Poolia och Taxi 020 (nuvarande Sverigetaxi), managementkonsult Connecta, egenföretagare samt olika styrelseuppdrag.

Daniel Santikos

Chief Information Officer

Befattning: Chief Information Officer
Anställningsår: 2018
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör Datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Head of IT Operations på ATG, chefsroller inom IT- utveckling och drift på bland annat Cygate Telia och Rikspolisstyrelsen.

Per Tellander

CEO Kanal 75

Befattning: CEO Kanal 75
Anställningsår: 2014
Född: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
Andra uppdrag: suppleant i Green Squid Sthlm AB
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel.

Katarina Widman

Chief Commercial Officer

Befattning: Chief Commercial Officer
Anställningsår: 2014
Född: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i NF11 Holding AB och Styrelsesuppleant i PackMaster Sweden AB
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige