Finansiella rapporter

ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen ger arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter. Pengarna går bland annat till landets trav-­ och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Nästa kvartalsrapport från ATG presenteras 27 april 2023.

Lotta Nilsson Viitala,
Chief Financial Officer

Email: lotta.nilssonviitala@atg.se

Lotta Nilsson Viitala, CFO
kommenterar ATG:s bokslutskommuniké 2022

Finansiella rapporter

Tidigare rapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005