Finansiella rapporter

ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen ger arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter. Pengarna går bland annat till landets trav-­ och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Följande datum 2022 publicerar ATG ekonomiska rapporter:
27 april
22 augusti
24 oktober

Lotta Nilsson Viitala,
Chief Financial Officer

Email: lotta.nilssonviitala@atg.se

Årsredovisning 2021

”Ett förväntat tapp i jämförelse med rekordåret 2020. Men i ett historiskt perspektiv visar 2021:s siffror att ATG är gott gåendes – och vi befäster vår position som det största bolaget på den kommersiella licensmarknaden i Sverige.” Hans Lord Skarplöth, vd ATG.

Läs eller ladda ner ATG:s årsredovisning 2021 här

Finansiella rapporter

Tidigare rapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005