Finansiella rapporter

ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen har gett arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter. Pengarna går bland annat till landets trav­ och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Följande datum publicerar ATG ekonomiska rapporter:
23 februari 2022

 

 

 

Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer

Årsredovisning 2020

”Det är med blandade känslor jag och mina medarbetare på ATG ser tillbaka på 2020. Den pågående pandemin påverkade oss och vår omvärld på ett sätt som ingen kunde ana när året inleddes. Det har varit, och är fortfarande, en utmanande tid för oss alla.” Hans Lord Skarplöth, vd ATG.

Läs eller ladda ner ATG:s årsredovisning 2020 här

Finansiella rapporter

Tidigare rapporter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005