Finansiella rapporter

ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen har gett arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter. Pengarna går bland annat till landets trav­ och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Här hittar du ATG:s årsredovisningar och övriga ekonomiska rapporter.

Finansiell kalender

Under 2020 publicerar vi rapporter följande datum:

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 21 februari

Delårsrapport för januari-mars 2020 publiceras 27 april 

Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer

Årsredovisning 2018

”År 2018 var ett minst sagt händelserikt år. Det är med stolthet jag summerar 2018 som blev ett rekordår vad gäller medel till hästsporten” Hans Lord Skarplöth, vd ATG.

Ladda ner årsredovisningen här

Finansiella rapporter

Tidigare rapporter

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005